SAMENVATTING

Home

Waarschuwingen tegen ADHD-medicatie

Waarschuwingen tegen antidepressiva

Waarschuwingen tegen antipsychotica

Alfabetische lijst bijsluiters

Actie pagina NCRM 

Drama"s  SSRI's en ADHD-medicatie

Actuele nieuwsflitsen over psychiatrische drugs

Samenvatting

Link's

Contact

 

In slechts 2 jaar tijd zijn er 64 waarschuwingen afgegeven over de niet eerder onthulde gevaren van psychiatrische medicatie. Dit gebeurde steeds vlak na voorlichtingscampagnes door waakhondorganisaties en na vragen van onafhankelijke artsen en patiŽnten en hun families, om onafhankelijke evaluaties van klinische onderzoeken naar de middelen. Verder eisten artsen en patiŽnten verantwoording voor de geleden schade en het verlies van levens. De instellingen die medicijnen controleren, zoals de FDA, kunnen wellicht verantwoordelijk worden gehouden voor het niet eerder in actie komen. Echter, hierbij moet worden opgemerkt dat ze geadviseerd zijn door psychiaters en dat deze een gevestigd belang hebben bij het in stand houden van een farmaceutische industrie, die miljoenen verdient aan psychiatrische medicatie.

De verkoop van psychiatrische medicatie is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Deze stijging is uitsluitend te wijten aan de psychiatrische criteria voor een grote hoeveelheid aan ďgeestelijke stoornissenĒ. ďStoornissenĒ die niets meer zijn dan een checklist voor gedrag, emoties en houdingen. Het promoten van deze ďstoornissenĒ als medische condities die behandeling met [psychiatrische] medicatie vereisen is misleidend voor het publiek, de overheid en patiŽnten.

Er bestaat geen bloedonderzoek, rŲntgenfoto, hersenscan of ander wetenschappelijk dan wel medisch middel, waarmee psychiatrische diagnoses kunnen worden geverifieerd. Als gevolg hiervan zijn miljoenen mannen, vrouwen en kinderen ten onrechte gediagnosticeerd als geestelijk ziek en hebben zij gevaarlijke en mogelijk dodelijke psychiatrische medicatie voorgeschreven gekregen.

Medisch personeel en ziektekostenverzekeraars zouden een andere aanpak voor het behandelen van patiŽnten moeten onderzoeken, waarbij standaard medische en diagnostische procedures worden gebruikt waarmee de ongewenste medische conditie die tot geestelijke stress, problemen en andere emotionele zaken kan leiden, exact kan worden ontdekt en aangepakt.  

Aanbevelingen

1) Alle behandelprotocollen moeten beginnen met het controleren van patiŽnten op onderliggende medische aandoeningen, die de geestelijke of emotionele problemen kunnen veroorzaken.

2) Ziektekostenverzekeraars moeten een behandeling van geestelijke problemen pas vergoeden als er eerst een volledig lichamelijk onderzoek is gedaan, om vast te stellen dat er geen onderliggende, niet-behandelde lichamelijke aandoeningen zijn die de geestelijke of emotionele problemen van de persoon veroorzaken. Een dergelijk lichamelijk  onderzoek zou tevens door de basisverzekering moeten worden vergoed.

3) Artsen moeten het medisch advies van de British National Health Serviceís Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) opvolgen. Hierin wordt geadviseerd dat de eerstelijns zorg zich bij geestelijke of emotionele problemen alleen moet bezig houden met onschadelijke medische oplossingen, bijvoorbeeld voldoende nachtrust, beweging en goede voeding.

4) De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), het psychiatrische handboek voor diagnose van geestelijke stoornissen, is de sleutel tot de escalerende statistieken van geestelijke ziekten en het wereldwijd voorschrijven en gebruiken van psychiatrische medicatie. Dit handboek richt veel onzichtbare schade aan en leidt tot een enorme verkwisting van financiŽle middelen die bestemd zijn voor geestelijke gezondheidszorg. Het diagnostische systeem van de DSM moet worden afgeschaft, voordat er werkelijke hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg plaats kunnen vinden.

5) Artsen en ziektekostenverzekeraars moeten alle incidenten waarbij patiŽnten negatieve bijwerkingen ervaren van psychiatrische medicatie, melden aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Voor meer informatie:

Nederlands Comitť voor de Rechten van de Mens (NCRM)

Postbus 36000

1020 MA  Amsterdam

Tel: 020-4942510  

 

Email: info@ncrm.nl

Website: http://www.ncrm.nl/