WAARSCHUWINGEN TEGEN ANTIDEPRESSIVA

Home

Waarschuwingen tegen ADHD-medicatie

Waarschuwingen tegen antidepressiva

Waarschuwingen tegen antipsychotica

Alfabetische lijst bijsluiters

Actie pagina NCRM 

Drama"s  SSRI's en ADHD-medicatie

Actuele nieuwsflitsen over psychiatrische drugs

Samenvatting

Link's

Contact

 

WAARSCHUWING

Stop NOOIT met het slikken van psychiatrische drugs zonder het advies en de begeleiding van een kundige (niet pschiatrische) arts.

 

 

2 februari 2004: FDA vertegenwoordiger Dr. Andrew Mosholder getuigt voor de Psychopharmacological Advisory Committee van de FDA over de Office of Drug Safety Resources voor Onderzoek naar Voorvallen van Suïcide, hij waarschuwt dat kinderen die de nieuwere antidepressiva voorgeschreven krijgen een verhoogd risico lopen op suicide.

22 maart 2004: De FDA waarschuwt dat Prozac-achtige antidepressiva (Selective Serotononin Reuptake Inhibitors, SSRI's), “angst, agitatie, paniekaanvallen, slapeloosheid, geïrriteerdheid, vijandigheid, impulsiviteit, akathisie (ernstige onrust), hypomanie (abnormale opwinding), en manie (psychose gekarakteriseerd door sterke gevoelens en grootheidswanen).”

Augustus 2004: Een evaluatie van de Universiteit van Columbia aangaande de klinische onderzoeken naar Zoloft. Celexa, Effexor, Wellbutrin, Seroxat en Prozac, concludeert dat kinderen suïcidale gedachten kunnen krijgen en zelfmoordpogingen kunnen doen als ze deze middelen slikken.

21 september 2004: Na een BBC nieuwsuitzending over antidepressiva die agressie en moorddadig gedrag veroorzaken stelt de Britisch Healthcare Regulatory Authority dat zij richtlijnen hebben uitgegeven dat kinderen geen SSRI's voorgeschreven moeten krijgen omdat klinische onderzoeken een verhoogd aantal schadelijke effecten, waaronder agressie, hebben aangetoond.

15 oktober 2004: De FDA geeft opdracht aan farmaceutische bedrijven om een waarschuwingssticker op de verpakking van antidepressiva te plaatsen, waarop staat dat deze middelen zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen kunnen veroorzaken bij kinderen en tieners. De fabrikanten krijgen opdracht om extra bijsluiters te drukken en te verspreiden bij elk recept voor antidepressiva, om patiënten te informeren over de risico’s.1

21 oktober 2004: De New Zealand Medicines Adverse Reactions Committee doet een aanbeveling dat de nieuwe antidepressiva (SSRI's) niet voorgeschreven moeten worden aan kinderen onder de 18 jaar vanwege het risico op zelfmoord.

9 december 2004: Het Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen laat wijzigingen opnemen in de productregistratie van SSRI's en SNRI's naar aanleiding van de besluiten van het CHMP (adviescommissie van de Europese registratie autoriteit EMEA). Het zelfmoord risico bij kinderen wordt aangescherpt en de middelen zouden niet gebruikt moeten worden bij kinderen en adolescenten en mogen alleen nog maar voorgeschreven worden bij een medische noodzaak kinderen moeten dan door ouders en behandelaar scherp in de gaten worden gehouden i.v.m. het zelfmoordrisico. De waarschuwing op akathisie wordt ook aangescherpt.

18 februari 2005: Het Engelse parlement publiceert een nadelig rapport waarin gesteld wordt dat antidepressiva “op veel te grote schaal” worden voorgeschreven en dat de producenten de middelen ongestraft hebben kunnen aanprijzen voor de behandeling van “je ongelukkig voelen”, dit is echter een menselijke ervaring geen medische conditie”. 

25 april 2005: Het wetenschappelijk comité van de European Medicines Agency verklaart dat  tijdens klinische proeven is gebleken dat kinderen en volwassenen die antidepressiva kregen vaker suïcidaal gedrag en vijandigheid vertoonden dan de groep die placebo’s kreeg.2

30 juni 2005: De FDA vaardigt een Advies betreffende de Volksgezondheid uit, met de titel:  “Suïcidaal gedrag bij volwassenen die worden behandeld met antidepressiva”. Het advies stelt, dat diverse recente wetenschappelijke publicaties erop wijzen dat er een grotere kans is op suïcidaal gedrag bij volwassenen die antidepressiva slikken en dat, terwijl de FDA alle beschikbare gegevens gaat herzien, doktoren geadviseerd  wordt om volwassenen die antidepressiva slikken te controleren op zelfmoordneigingen.3

30 juni 2005: De FDA waarschuwt dat het nieuwste antidepressivum Cymbalta suïcidale gedachten en gedrag kan veroorzaken bij kinderen die het gebruiken.

1 juli 2005: Een “talk paper” van de FDA stelt dat “de producenten van antidepressiva is verzocht om al hun informatie uit klinische onderzoeken aan te leveren over mogelijke stijgingen in suïcidaal gedrag bij volwassenen.

16 juli 2005: Het British Medical Journal publiceert een studie van Joanna Moncrieff (universitair hoofddocent psychiatrie aan het University College in Londen). Dr. Moncrieff stelde vast dat antidepressiva niet effectiever zijn dan een placebo en depressies niet verminderen. Zij ontdekte tijdens haar onderzoek dat onderzoeken naar antidepressiva met negatieve resultaten een kleinere kans hebben om gepubliceerd te worden, dan onderzoeken met positieve resultaten. Ook ontdekte zij, dat bij gepubliceerde onderzoeken de negatieve resultaten wellicht niet gepresenteerd worden. Moncrieff vond “geen hard bewijs dat deze middelen werken.”4

Augustus 2005: De Australian Therapeutic Goods Administration vind een relatie tussen antidepressiva en suïcide, akathisie (ernstige onrust), agitatie, nervositeit en angst bij volwassenen. Ze stellen vast dat soortgelijke symptomen voorkomen tijdens het afkicken van de drugs. 

19 augustus 2005: De Europese Unie, waarin 25 landen zijn vertegenwoordigd, publiceert haar beslissing om de, tot nu toe, strengste waarschuwing tegen het gebruik van antidepressiva door kinderen, zoals afgegeven door de European Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), te onderschrijven en te verspreiden als na het opnieuw evalueren van klinische onderzoeken is gebleken dat deze middelen zelfmoordgedachten, zelfmoordpogingen, agressie, vijandigheid en/of vergelijkbaar gedrag veroorzaken.5

22 augustus 2005: Een Noors onderzoek toont aan dat Seroxat (in Noorwegen bekend onder de naam Paroxetine) de kans op zelfmoord bij volwassenen vergroot. Bij het onderzoek onder meer dan 1.500 patiënten ondernamen 7 patiënten die Seroxat slikten een zelfmoordpoging. In de controle groep die placebo's kreeg toegediend vond 1 zelfmoordpoging plaats. Het onderzoek concludeerde dat het advies om Seroxat niet langer voor te schrijven aan kinderen en jongeren, ook zou moeten gelden voor volwassenen.6 

7 september 2005: De Australische Therapeutic Goods Administration stelt dat antidepressiva gebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot “ernstige levensbedreigende afkickverschijnselen”.

 

23 september 2005: Lester Crawford treedt af als Commissaris van de FDA. Er wordt veel gespeculeerd over de reden van dit aftreden. De New York Times stelt: “Criticasters, waaronder veel congresleden, melden dat de organisatie heeft geprobeerd een van haar wetenschappers de mond te snoeren die bewijs had dat  kinderen en tieners suïcidaal werden van antidepressiva.”7

26 september 2005: De Italian Gazette (officieel persbureau van de Italiaanse regering)  publiceert een resolutie van de Agenzia Italiana del Farmaco (Italiaanse FDA) waarin een waarschuwingssticker wordt geëist op oudere (tricyclische) antidepressiva waarop staat dat de drugs niet voorgeschreven mogen worden aan kinderen onder de 18 jaar. Er wordt ook vastgesteld dat mensen van alle leeftijden een verhoogd risico hebben op hartaanvallen als ze deze middelen slikken.

27 september 2005:  De FDA waarschuwt dat Seroxat en andere antidepressiva die geslikt worden tijdens de zwangerschap een verhoogd risico geven op geboorteafwijkingen waaronder hartafwijkingen bij pasgeborenen.

28 september 2005: Het British National Health Service Institute for Health and Clinical Excellence, publiceert een rapport met praktische adviezen voor de zorg voor depressieve kinderen en jongeren. Er worden ook klinische richtlijnen gegeven voor de behandeling van “Depressies  bij kinderen en jongeren”. Regelmatig bewegen, slapen en een gebalanceerd dieet worden omschreven als de eerste niveaus van therapie. Er wordt tevens gesteld, dat antidepressiva niet moeten worden voorgeschreven bij een eerste behandeling van kinderen en jongeren met een lichte depressie.8

17  oktober  2005:  De FDA geeft Eli lilly opdracht om een waarschuwing te plaatsen  op haar nieuwste antidepressivum Cymbalta omdat dit middel leverbeschadigingen veroorzaakt.

24 oktober 2005: Het middel Cylert wordt in Amerika definitief van de markt gehaald vanwege het “risico op leververgiftigingen” en leverfalen.

8 december 2005:  De FDA waarschuwt dat zwangere vrouwen die gedurende de eerste maanden van hun zwangerschap Seroxat gebruiken kunnen leiden tot geboorteafwijkingen waaronder misvormingen aan het hart.

5 februari 2006: Een analyse van de medische dossiers bij de World Health Organization toont aan dat kinderen waarvan de moeders antidepressiva slikten gedurende hun zwangerschap kunnen lijden aan afkickverschijnselen.  

6 februari 2006: Een onderzoek in de Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine stelt vast dat bijna éénderde van de pasgeborenen waarvan de moeders antidepressiva slikten tijdens hun zwangerschap lijden aan afkickverschijnselen waaronder heftig huilen, trillen en slaapproblemen.

10 maart 2006: Health Canada geeft een waarschuwing af dat zwangere vrouwen die SSRI's en andere nieuwe antidepressiva slikken het risico lopen dat hun baby's een zeldzame long of hartafwijking krijgen.

14 maart 2006: Het Nederlandse CBG geeft een waarschuwing af dat Seroxat hartafwijkingen kan veroorzaken bij ongeboren kinderen. Vrouwen wordt afgeraden om Seroxat te slikken tijdens hun zwangerschap.

1 mei 2006: Een onderzoek in het American Journal of Psychiatry onthult dat ouderen die antidepressiva zoals Prozac, Seroxat en Zoloft slikken vijf maal zoveel kans lopen om zelfmoord te plegen in de eerste maand gebruik dan degenen die andere antidepressiva kregen.

12 mei 2006: GlaxoSmithKline, de producent van Seroxat, stuurt een brief naar artsen om te waarschuwen dat deze drugs het risico op zelfmoord bij volwassenen verhogen. Dit was de eerste waarschuwing van deze strekking van de producent.

5 juni 2006: De databank aangaande bijwerkingen van medicatie van de Australische Therapeutic Goods Administration toonde aan dat er 380 meldingen waren gedaan over  827 negatieve bijwerkingen van antidepressiva bij kinderen van tien jaar oud. Het betrof o.a; epileptische aanvallen, zelfbeschadiging, spiervertrekkingen, trillen, hallucinaties, doofheid, verlamming, het syndroom van Giles de la Tourette en drie sterfgevallen. 

19 juli 2006: De FDA stelt dat er op de verpakking van antidepressiva een waarschuwing moet komen vanwege een fatale longaandoening bij pasgeborenen wiens moeders SSRI antidepressiva slikten tijdens hun zwangerschap. Mensen die aan migraine lijden worden gewaarschuwd dat de combinatie van antimigraine middelen en SSRI's kan resulteren in een levensbedreigende conditie die het Serotonine Syndroom wordt genoemd.

   

1“Suicidality in Children and Adolescents Being Treated With Antidepressant Medications”, FDA Public Health Advisory, 15 Oct. 04.

2“European Medicines Agency  finalises review of antidepressants in children and adolescents,” European Medicines Agency  Press Release, 25 Apr. 05.

3“Suicidality in Adults Being Treated with Antidepressant Medications,”FDA Public Health Advisory, 30 June 05.

4Joanna Moncrief and Irving Kirsch, “Efficacy of Antidepressants in Adults”, British Medical Journal, Vol.331,16 July 05,pp. 155-157.

5“Annex II,” Commission Decision of 19-VIII-2005, Commission of  the European Communities, 19 Aug. 05.

6Ivar Aursnes, et al., “Suicide Attempts in Clinical Trials with Paroxetine Randomised Against Placebo”, BMC Medicine, Vol.3,pp. 14-18.

7Laurent Neergaard, “FDA Commissioner Lester Crawford Resigns,” Associated Press, 23 Sept. 05; Robert Pear and Andrew Pollack, “Leader of the FDA Steps Down After a Short Turbulent Tenure,” New York Times, 24 Sept. 05.

8“Depression in Children and Young People,” National Institute for Health and Clinical Excellence, Sept. 05, pp. 16,18 and 28.