WAARSCHUWINGEN TEGEN  ADHD-MEDICATIE

 

Home

Waarschuwingen tegen ADHD-medicatie

Waarschuwingen tegen antidepressiva

Waarschuwingen tegen antipsychotica

Alfabetische lijst bijsluiters

Actie pagina NCRM 

Drama"s  SSRI's en ADHD-medicatie

Actuele nieuwsflitsen over psychiatrische drugs

Samenvatting

Link's

Contact

WAARSCHUWING

Stop NOOIT met het slikken van psychiatrische drugs zonder het advies en de begeleiding van een kundige (niet pschiatrische) arts.

 

 

17 december 2004: De FDA eist dat er een nieuwe waarschuwing wordt toegevoegd aan de verpakking van Strattera, een antidepressivum dat voorgeschreven wordt bij “ADHD” (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 

In de waarschuwing staat dat patiënten die gele koorts of leverbeschadiging oplopen, moeten stoppen met het middel. De FDA stelde: “Het etiket dient te waarschuwen dat ernstige leverbeschadiging zich kan ontwikkelen, tot en met het uitschakelen van de lever, hetgeen kan leiden tot de dood of een levertransplantatie bij een klein percentage van de patiënten.”1  

21 april 2005: De Amerikaanse organisatie Partnership for a Drug-free America publiceert de resultaten van hun onderzoek dat 10% van de tieners (2,3 miljoen tieners) de stimulerende middelen Ritalin en Aderall (in Nederland Dexamfetamine) hebben misbruikt. (gebruikt als drugs).

28 juni 2005: Een document op de website van de FDA kondigt aan dat er vraagtekens zijn omtrent de veiligheid van middelen met de grondstof methylfenidaat. Onder andere Ritalin en Concerta  blijken zeer negatieve psychiatrische effecten te veroorzaken. 

Deze middelen worden voorgeschreven aan kinderen die de diagnose “ADHD” hebben gekregen. Het betreft: visuele hallucinaties, zelfmoordgedachten, psychotisch gedrag, agressie en gewelddadig gedrag. De FDA overweegt om de etiketten te laten wijzigen en stelt ook een onderzoek in naar andere stimulerende middelen die zijn goedgekeurd voor de behandeling van ADHD.2  

13 september 2005: Het Drug Effectiveness Review Project van Oregon State University publiceert een belangrijke studie waarin de effectiviteit van ADHD-medicatie in twijfel wordt getrokken. 

De onderzoekers bekeken 2287 onderzoeken, waaronder vrijwel elk onderzoek dat er ooit naar ADHD is gedaan, en publiceerden een rapport van 731 bladzijden. De conclusie was dat er weinig bewijs is dat de middelen die worden gebruikt om ADHD te behandelen, daadwerkelijk helpen, veilig zijn op lange termijn of helpen om de schoolprestaties te verbeteren.3  

29 september 2005: De FDA geeft Eli Lilly opdracht om de bijsluiter van Strattera te wijzigen en een waarschuwing toe te voegen vanwege het verhoogde risico op suïcidale gedachten in kinderen en adolescenten.  

29 september 2005: Het Nederlandse CBG geeft een waarschuwing af vanwege het zelfmoordrisico bij kinderen die Strattera slikken en kondigt een verder onderzoek aan.

29 september 2005: De FDA geeft opdracht om waarschuwingsstickers te plaatsen op de verpakking van een veel voorgeschreven ADHD middel, Stratera, nadat klinische onderzoeken het middel   in verband hadden gebracht met zelfmoordgedachten en  zelfmoordpogingen. De FDA geeft aan dat de nieuwe waarschuwing voortkomt uit een nog niet afgerond onderzoek naar alle ADHD middelen en hun mogelijke verband met zelfmoord.4

29 september 2005: Het Engelse Healthcare Products Regulatory Agency geeft een persbericht uit dat het is begonnen met een evaluatie onderzoek naar de risico's van Strattera naar aanleiding van de FDA opdracht om de bijsluiter aan te passen.  

 

30 september 2005: In een historisch rapport geeft het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, de hoogste autoriteit in de wereld op het gebied van rechten voor kinderen, een stevige waarschuwing af tegen het onterecht diagnosticeren van kinderen met de psychiatrische diagnose “Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)” en het toedienen van ADHD-medicatie. 

In de conclusies van rapporten betreffende naleving van de Conventie van de Verenigde Naties voor de Rechten van het Kind, door Australië, Finland en Denemarken, spreekt het Comité haar bezorgdheid uit over het “ten onrechte stellen van ADHD en Attention Deficit Disorder (ADD) diagnoses, waardoor psychostimulerende middelen te vaak worden voorgeschreven, ondanks het toenemend bewijs dat deze middelen schadelijke effecten hebben.”5  

9 februari 2006: Een adviescommissie van de FDA dringt bij de FDA aan op het afgeven van de zwaarste FDA waarschuwing (het “black box label”) tegen medicatie die voorgeschreven wordt tegen de veronderstelde psychiatrische stoornis ADHD.  

Deze aanbeveling werd gedaan nadat er bewijsmateriaal was bestudeerd waaruit bleek dat deze middelen in verband gebracht werden met ontelbare sterfgevallen en hartkwalen zoals hartaanvallenen beroertes.  

3 mei 2006: Het Nederlandse CBG scherpt na een onderzoek de productinformatie van Strattera aan. Het betreft naast de eerdere waarschuwingen betreffende het suïcide risico nu een waarschuwing op de start van de behandeling waarbij een verhoogd risico is geconstateerd op toevallen en hartritmestoornissen. De behandeling mag alleen nog gestart worden door een medisch specialist.  

21 augustus 2006: De producenten van stimulerende middelen krijgen opdracht om stengere waarschuwingen op te nemen in hun bijsluiters vanwege het risico op groeiachterstanden, psychoses, bipolaire stoornissen, agressie en ernstige hartklachten. Ze moeten ook aangeven dat misbruik van deze middelen kan lijden tot plotseling overlijden aan hartaanvallen en beroertes.

22 augustus 2006: De FDA geeft een volgende waarschuwing af op stimulerende middelen tegen ADHD (Ritalin, Concerta, Aderall, in Nederland Dexamfetamine) vanwege plotseling overlijden, hartaanvallen en beroerten.  De waarschuwing geldt ook voor volwassenen die deze middelen in een normale dosis slikken.

21 september 2006: De FDA verordent een waarschuwing op de verpakking van Dexedrine (amfetamine die wordt voorgeschreven bij ADHD), een z.g. Black Box Warning) dat dit middel plotseling overlijden kan veroorzaken in een normale doses bij kinderen met hartproblemen.

1“New Warning for Strattera” FDA Talk Paper, 17 Dec. 04.  

2“Statement on Concerta and Methylphenidate”, Statement posted on the FDA website, 28 June 05.

3Marian S. Macdonagh, PharmaD, and Kim Peterson, MS “Drug Class Review on Pharmacologic Treatment for ADHD: Final Report,” Oregon Health and Science University , Sept. 05, pp. 13-20.  

4“Suicidal Thinking in Children and Adolescents Being Treated with Strattera (Atomoxetine),” FDA Public Health Advisory, 29 Sept. 05.

5“Concluding Observations ( Australia )”, UN Committee on the Rights of the Child, 40th Session, 30 Sept. 05; “Comcluding Observations ( Denmark )”, UN Committee on the Rights of the Child, 40th Session, 30 Sept. 05; “Comcluding Observations ( Finland )”, UN Committee on the Rights of the Child, 40th Session, 30 Sept. 05.